MANGLER DU EN B2B SPECIALIST I NEDBRYDNING ?

ring +45 55 76 91 37

Privatlivspolitik

Der er i EU og Danmark indført nye regler med ”Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679” for håndtering af personoplysninger. Reglerne er på mange områder en videreførelse af eksisterende lovgivning, men på nogle områder er reglerne strammet væsentligt.

JHH Entreprenør ApS’ persondatapolitik fastlægger også rammerne for behandling af personoplysninger via vores hjemmeside/website. Således sikrer vi en løbende kontrol med efterlevelsen af krav i gældende lovgivning.

Formål med indsamlingen af persondata

Som dataansvarlig virksomhed håndterer vi persondata i overensstemmelse med gældende lovgivning. Alle henvendelser om persondata bedes rettet til kontoret på telefonnr. +45 55 76 91 37.

Indsamling af persondata sker udelukkende, hvor de har relevans i relationen mellem JHH Entreprenør ApS og den pågældende registrerede.

Kilder til indsamling af personoplysninger

Personoplysninger indsamles hos JHH Entreprenør ApS ad følgende kanaler:

 • Via browsersoftware og programmerede cookies på vores hjemmeside.
 • Ved forespørgsler på produkter og serviceydelser.
 • Via sociale medier og offentlige registre.
 • Via flådeoptimeringsudstyr installeret i vores firmabiler?
 • Via 3. part der handler på vegne af vores slutkunde.
 • Via videoovervågning på vores – og vores samarbejdspartneres byggepladser.

Typer af indsamlede data

JHH Entreprenør ApS indhenter personoplysninger som f.eks. Navn, adresse, telefonnummer samt e-mailadresser om kunder og partneres relevante kontaktpersoner. Desuden Feedback på sociale medier og andre digitale platforme samt browserinformation.

I ansættelsessammenhænge indsamles lejlighedsvis også følsomme personoplysninger som f.eks. race/etnicitet, straffeattest og biometriske oplysninger. Se mere under afsnittet ”Ansættelsesprocedurer” nedenfor.

Juridiske grundlag for registrering og behandling

Det juridiske grundlag for registrering og databehandling af personoplysninger kan være indgåelse af aftale om tilbudsgivning, udarbejdelse af en kontrakt om levering af produkter og serviceydelser, samarbejdsaftaler, ansættelsesforhold mv.

Personoplysninger kan også tilgå JHH Entreprenør ApS fra en tredjepart, som enten er rådgiver eller underentreprenør. I så fald er rådgiveren eller underentreprenøren pligtig til at informere de involverede parter om vilkår og betingelser samt tilhørende persondatapolitik.

Indsigt og berigtigelse

Alle registrerede har ret til at vide, hvilke informationer JHH Entreprenør ApS opbevarer om vedkommende samt at få dem berigtiget. Dog begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og/eller immaterielle rettigheder.

Ret til begrænset behandling eller sletning

Alle har lovhjemmel til at få begrænset behandlingen eller få slettet de personoplysninger, som JHH Entreprenør ApS måtte have registreret om vedkommende. Efter skriftlig anmodning sletter vi alle de personoplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.

Ret til dataportabilitet

Som registreret har man ret til at modtage sine personoplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format. Det omfatter dog kun de oplysninger, som den registrerede selv har givet til JHH Entreprenør ApS, og som JHH Entreprenør ApS behandler samtykkebaseret eller jf. en kontrakt.

Såfremt man ønsker at udøve sine rettigheder, skal vores GDPR-ansvarlige kontaktes som beskrevet ovenfor, hvorefter vi vil fremsende de registrerede oplysninger via e-mail. I tilfælde af fortrolige data, vil disse kunne udveksles fysisk eller på alternativt sikker vis. Ved sådanne henvendelser må der påregnes rimelig svartid og behandlingstid – typisk op mod 30 dage. Yderligere vil vi typisk stille krav om legitimation. Vi forbeholder os retten til at afvise henvendelser med henvisning til indsats holdt op imod resultatet.

Indsigelsesretten

Som registreret har man også en indsigelsesret mod behandlingen af de registrerede personoplysninger. Retten gælder dog kun i særlige tilfælde.

Tilbagekaldelse af samtykke

Behandling af personoplysninger vil være baseret på et samtykke fra den registrerede, hvilket til enhver tid kan tilbagekaldes. En tilbagekaldelse af et samtykke betyder naturligvis at behandlingen ophører, medmindre der foreligger et underliggende lovkrav om behandling af personoplysningerne.

Ansættelsesprocedurer

Ved ansøgning om ansættelse hos JHH Entreprenør ApS behandler vi samtlige oplysninger som navn, adresse, e-mail, telefonnummer, c.v. samt uddannelsesbaggrund. Tillige kan vi opbevare kopi af straffeattest og referencer fra tidligere arbejdsgivere. Oplysningerne gemmes jævnfør den til enhver tid værende persondatapolitik. Ansøgninger som ikke fører til ansættelse gemmes enten et år (kun ved accept fra ansøger) eller destrueres straks efter afsluttet ansættelsesforløb.

Retten til begrænset behandling eller sletning gælder også fsv. ansøgninger med tilhørende sagsakter.

Behandlingssikkerhed

Indsamlede personoplysninger lagres forsvarligt indenfor EUs grænser.

Vi sikrer, at der opretholdes et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau både teknisk og organisatorisk ved behandling af personoplysninger.

Vi revurderer løbende proceduren for sikkerhedstiltag, og ved ændringer testes og evalueres sikkerheden, for at sikre at sikkerhedsniveauet fortsat er tilstrækkeligt.

Vi sikrer os, at løsninger, der anvendes til behandling af personoplysninger, bedst muligt reducerer risikoen for kompromittering af den registreredes privatliv.

Herudover sikrer vi, at personoplysninger ikke stilles til rådighed for andre, uden der har været en fysisk person involveret, hvilket betyder, at udlevering af personoplysninger til andre ikke må ske automatisk, fx som følge af en proces. Personoplysninger afgivet til JHH Entreprenør ApS videregives eller sælges altså på ingen måde til tredjemand.

Brud på persondatasikkerheden

Anmeldelse til Datatilsynet

Såfremt der skulle ske et brud på persondatasikkerheden, anmelder vi det uden unødig forsinkelse og senest 72 timer, efter vi har opdaget det, til Datatilsynet. Hvis det er usandsynligt, at bruddet indebærer en risiko for de registreredes rettigheder eller frihedsrettigheder, er vi ikke forpligtet til at anmelde det.

Underretning til den registrerede

Hvis bruddet sandsynligvis vil indebære høj risiko for de registreredes rettigheder eller frihedsrettigheder, underretter vi endvidere de registrerede om bruddet uden unødig forsinkelse og oplyser om, hvad konsekvensen for dem er.

Kontakten til Datatilsynet

Såfremt Datatilsynet skulle foretage tilsyn eller rette henvendelse til JHH Entreprenør ApS, sikrer det øverste ledelsesniveau, at de får den efterspurgte og rette information, herunder fortegnelserne over behandlingsaktiviteter.

Endvidere sikrer vi, at vi til enhver tid overholder de tidsfrister, som Datatilsynet måtte stille i forbindelse med et tilsyn eller en henvendelse.

Vores cookies håndtering

I det følgende finder du uddybende information om brug af cookies hos j-hh.dk

Ved at benytte denne hjemmeside, www.j-hh.dk, accepterer du vores brug af cookies.

Hjemmesiden ejes og markedsføres af:

JHH Entreprenør ApS

E-mail: webmaster@j-hh.dk
Telefon: +45 55 76 91 37

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille datafil, der gemmes på din computer for at styre, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende din computeren. En cookie er ikke et program og indeholder heller ikke virus.

JHH Entreprenør ApS’ brug af cookies

Cookies er helt afgørende for at få hjemmesidens funktionalitet. Cookies sikrer nemlig vores overblik over kundebesøg på hjemmesiden, således at vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker fx, om du er logget ind, hvad du har lagt i indkøbskurven, om du tidligere har besøgt siden, osv.

Kan brugere afvise cookies?

Som bruger er man naturligvis velkommen til at afvise cookies på sin computer ved at ændre indstillingerne i det benyttede browser software.

Tidligere accepterede cookies kan efterfølgende slettes nemt. Benyttes en nyere browser, kan cookies slettes ved at bruge genvejstasterne: CTRL + SHIFT + Delete.

Spørgsmål og klagevejledning

Kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med vores information og/eller behandling af personlige oplysninger, bedes rettet til os telefonisk på tlf. +45 55 76 91 37 eller på email på webmaster@j-hh.dk.

Ved skriftlige henvendelser bedes følgende oplyst:

Dit navn
Din adresse
Din e-mail
Dit telefonnummer
Hjemmesidens www adresse
Detaljeret beskrivelse af klagens indhold

Kvalitet ind til benet

Der skal ikke herske tvivl om kvaliteten i vores leverancer. Derfor har vi allieret os med de relevante brancheorganisationer, hvor vores medlemskab er garant for det gode håndværk. Når det handler om linedansen mellem kvalitet, ressourcer og tid arbejder vi hver dag på at tilfredsstille kundernes behov, at sikre vores medarbejdere i det daglige arbejde, vise naturen og omgivelserne den fornødne respekt samt løbende at dokumentere vores arbejde.

Miljøhensynet

I dagens Danmark kommer man ikke langt uden at vise hensyn til miljøet. Det ligger i JHHs DNA, hele tiden at sikre naturen mod ligegyldighed og sløseri med giftstoffer og unødigt udslip af CO2. Således er vores processer optimeret efter forundersøgelser, som medvirker til sikring af leverancen efter den gældende lovgivning og de for branchen gældende forskrifter.

Professionalismen

Der går aldrig en dag uden, at vi kan kalde os professionelle indenfor vores felt. Vi skilter gerne med vores navn på både beklædning, maskiner og miljøsikring, og vi gør det med stolthed og viljen til at føre virksomhedens vision ud i livet. Vi sikrer, at alle interessenter er velinformerede om relevante tiltag fra vores hånd, og det gælder også 3. part som f.eks. naboer til et nedrivningsprojekt. Vi tager ansvar og vi følger tingene til dørs.

Langsigtethed

Opbygningen af de kompetencer, som vil tilbyder indenfor specialerne er opbygget gennem mange år. Det betyder at vi er én af de førende virksomheder, når det handler om at fastholde et sundt naturmiljø og at opretholde høj kvalitet i vores arbejde. Vores økonomiske balast som AAA akkrediteret virksomhed er det som gør os til den troværdige og stabile samarbejdspartner på den lange bane.

Vi søger dygtige medarbejdere

Send os gerne en uopfordret ansøgning.

Vores samarbejdspartnere

Vores køretøjer, gravemaskiner og andet maskineri betragter vi som værktøjet, der løfter os op i niveau på alle planer. Vores vigtigste partnere på maskinparken er skitseret nedenfor.

B2B RÅDGIVNING

Står man med konkrete udfordringer, som af én eller flere årsager haster eller virker uoverskuelige, så er vores eksperter klar til at hjælpe med rådgivning til en løsning. Kontakt os gerne telefonisk eller gennem formularen nedenfor. Vi bestræber os på at vende tilbage inden 24 timer.

  FORNAVN *

  EFTERNAVN *

  EMAIL ADRESSE *

  TELEFON NR.

  EMNE

  HVAD KAN VI HJÆLPE MED?