MANGLER DU EN B2B SPECIALIST I ANLÆG?

KONTAKT +45 55 76 91 37

Bygningsudgravning og jordarbejder

Med vores moderne og alsidige maskinpark udfører vi alle former for jordarbejde i forbindelse med

 • Byggemodninger
 • Kloakering
 • Mindre betonopgaver
 • Vejopbygninger
 • Cykelstier
 • Landskabsudformning
 • Parkanlæg
 • Parkeringsanlæg
 • Busstoppesteder
 • Rundkørsler
 • Underbygning af veje

Vi udfører således jordhåndtering, jordflytning og genanvendelse af jord generelt. Læs flere detaljer nedenfor:

Smukke og veldesignede anlæg til tiden …

Vi har et fagligt stærkt og erfarent team af ingeniører og anlægsgartnere, som med deres brede og dybe ekspertise løser opgaver lige fra gårdrenovering, vejprojekter til større landskabsentrepriser og områdefornyelser. Anlægsarbejder planlægges, udføres og kvalitetssikres professionelt ud fra kundens ønsker om tid, kvalitet, funktionalitet og æstetik.

Alt nødvendigt og specialiseret maskineri er til vores rådighed og klar til at blive aktiveret i alle typer anlægsopgaver.

Nytænkende, kreative og holdbare anlægsløsninger

Vi har et fagligt stærkt og erfarent team af anlægsgartnere, som med bred og dyb ekspertise løser opgaver lige fra gårdrenovering, vejprojekter til større landskabsentrepriser og områdefornyelser. Anlægsarbejder planlægges, udføres og kvalitetssikres professionelt – med et stærkt fokus på både funktionalitet og æstetik.

Når det smukke og funktionelle smelter sammen …

I de større byer er mange baggårde blevet utidssvarende og nedslidte i de ældre byggerier? Tendenserne går i retning af at kunne benytte gårdhaven til mere udeliv og udbygning af i det sociale liv. I Københavns Kommune har det i en længere periode været muligt at søge om økonomisk bistand til renoveringsprojekter. Tiltaget, har været en del af Københavns Kommunes byfornyelsesstøtte, og det betyder, at foreninger har mulighed for at få renoveret gårdhaven gratis modsat almindelig byfornyelse, hvor man maksimalt får dækket op til 50 % af udgifterne

JHH Entreprenør ApS når tingene er i orden helt fra bunden

Byggemodning med jordregulering, kloakering, vejanlæg med korrekt underbygning, busstoppesteder, rundkørsler, stier og cykelstier er områder, hvor vi dagligt løser opgaver for enten kommuner, regioner og Staten.

Parker, stier, naturgenopretning mv.

JHH Entreprenør ApS sørger for en perfekt og langtidsholdbar belægning på det rigtige underlag. Vores alsidige brolæggere og anlægsgartnere udfører alt fra små specielle brolægningsløsninger over flise- og kantstensopgaver til anlæggelse af store torve og pladser.

Alt afvikles naturligvis med nødvendig respekt for gående, kørende og flyvende trafik og med fuld sikkerhed under arbejdet.

… vi har masser af glade kunder

Det er ikke en tilfældighed, at JHH Entreprenør har tilfredse kunder. Vi arbejder nemlig hver dag på at blive en smule bedre på vores spidskompetencer. Det gør vi gennem dialog om kvalitet, tid og ressourcer. Altid med den fornødne respekt for miljø og mennesker.

SE ALLE VORES REFERENCER