Lad os være med helt fra start …

RING PÅ TELEFON: +45 5576 9137

Nedbrydning er vores spidskompetence …

Nedrivning er en spidskompetence hos JHH Entreprenør ApS, hvor vi dagligt arbejder på levering af det allerbedste håndværk i branchen. Vores viden og erfaringer gør det muligt at levere løsninger af den bedste kvalitet, særligt når det gælder hensynet til miljøet, naboer, medarbejdere og selvfølgelig de efterfølgende bygge- og anlægsaktiviteter.

I nedrivningsarbejdet benytter vi både det helt store grove maskineri, og supplerer gerne med robot teknologi til effektivisering og sikring af arbejdsmiljøet. Som en del af den samlede proces, hvor vi afslutningsvis forlader et finpudset grundareal, klar til videre bearbejdning.

Men vi samarbejder også med branchen som helhed for en bedre re- og upcycling af nedbrudte emner, både af miljøtekniske – og økonomiske årsager, men så sandelig også for minimering af affaldsmængden.

Totalnedrivning – fugl, fisk eller midt imellem

Arbejdet med nedrivning kan være udfordrende af flere årsager, nogle gange skyldes det meget store dimensioner, meget trange pladsforhold eller sågar under vand. Det vigtige her er naturligvis overholdelse af sikkerhed og lovgivning – uanset om det handler om nedbrydning af:

 • Fabriksbygninger og/eller produktions- og fabriksanlæg
 • Kontaminerede arealer, bygninger eller bygningsdele
 • Kraftværker
 • Gartnerier
 • Parcelhuse
 • Landejendomme
 • Vejbroer
 • Boligblokke

Når vi forlader en nedrivningsopgave, så er pladsen/terrænet ryddet, oprenset og rekonstrueret efter gældende aftale. Vi varetager og rådgiver også gerne om lovgivning samt kontakt til det offentlige.

Kirurgisk akkuratesse ved partiel nedrivning …

Nedrivningsopgaver kan også være såkaldte partielle nedrivninger – også kaldet indvendig rydning eller delvis nedbrydning af en bygning, som kræver hvad der svarer til kirurgisk akkuratesse. Det kunne handle om at bibeholde facader og ydervægge, alt imens det indvendige nedrives og renses ind til de bærende elementer. Gulve, lofter, elinstallationer, vvs-installationer, skillevægge og inventar. Alle materialer sorteres og genanvendes, hvor det er muligt, ellers transportere det til destruktion.

Brug os gerne til specialopgaver omkring byfornyelse og renovering.

Nedskæring af jern- og stålkonstruktioner

Ved nedrivning af jern- og stålkonstruktioner som f.eks.:

 • Varmecentraler
 • Skorstene
 • Broer
 • Jernbaner
 • Skibe og andre offshore elementer
 • Havneområder

benytter vi ligeledes mangeårige erfaringer, udstyr og den allerbedste rådgivning til vores kunder.

Sprængning som nedrivningsværktøj

Sprængning kan i nogle tilfælde være det mest effektive værktøj for en nedrivningsopgave. Her samarbejder vi altid med eksterne sprængningseksperter, som følger gældende retningslinjer fra Dansk Sprængteknisk Forening.

Nedrivning af forurenede bygninger

Forurenede bygninger er selvfølgelig en udfordring, som vores rådgivere tager yderst seriøst. Det foretages altid efter gældende regler og i samarbejde med BST og Arbejdstilsynet. Uanset om det handler om

 • Asbestsanering
 • Rensning af bygningsdele
  • Blysanering
  • Klorerede paraffiner
  • Kviksølv
  • PCB
 • Oprydning af efterladt procesaffald m.m.

Læse mere under Miljøsanering her.

Oprydning efter forsikringsskader

Skader opstår typisk som følge af brand, storm eller indstrømmende vand. Med vores beredskab kan mobiliseres hurtigt en løsning på standsning af ulykken og en efterfølgende reetablering. Men uanset hvad, så har en hurtig indgriben i mange tilfælde vist sig værdifuld, når det handler om at forhindrer følgeskaderne.

Vi kommunikerer vores gener med naboen …

Alle vores opgaver foretages altid med mindst mulige støj-, støv- og vibrationsgener.

Men det kan sjældent udelukkes, at der undervejs i et nedrivningsprojekt forekommer situationer, hvor arbejdet kan virke generende for både naboer og genboer. Her ser vi det som vores opgave proaktivt at kommunikere klart om tidspunkter og varigheder overfor alle interessenter.

Målet er klart, at vores kommunikation sikrer smil fra omgivelserne, både før under – og efter et projekt.

… vi har masser af glade kunder

Det er ikke en tilfældighed, at Jens H. Hansen har tilfredse kunder. Vi arbejder nemlig hver dag på at blive en smule bedre på vores spidskompetencer. Det gør vi gennem dialog om kvalitet, tid og ressourcer. Altid med den fornødne respekt for miljø og mennesker.

SE ALLE VORES REFERENCER

Vores samarbejdspartnere

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.