MANGLER DU EN B2B SPECIALIST I KLOAKERING?

Ring +45 55 76 91 37

Løsninger på den lange bane

JHH Entreprenør ApS udfører alle typer kloakerings- og fugtsikringsopgaver i forbindelse med nyanlæg, renovering af eksisterende bygninger eller kloaksystemer/afløbsinstallationer. Og det være sig for professionelle bygherrer, boligforeninger og offentlige kloakerings- og vandafledningsopgaver.

I både byen og på landet …

Som autoriseret kloakmester bidrager vi med alt på B2B kloakering – startende med projektering, over udførsel og til levering. Specielt i de senere år har udbygningen – og renoveringen af kommunernes kloaknet været et betydeligt forretningsområde.

Alt det der kommer fra oven …

Ja – vandafledning er klart et område i vækst, særligt på grund af stadig stigende nedbørsmængder. Vandafledning er mange ting og handler f.eks. også om rigtigt fald på belægninger, så vandet ledes væk fra bygninger og videre til nærmeste kloak.

I bygningssammenhæng er vandafledning også sikring af vandgennemtrængelige fuger/revner i fundamentet kombineret med nedløb, omfangsdræn, pumpebrønde og kloakrenovering.

Hos JHH Entreprenør ApS er vi altid klar med en nærmere dialog om flise- og belægningstyper. Også ud fra det faktum, at der i dag findes mange nye – og spændende belægningstyper, som muliggør øjeblikkelig nedsivning af regnvand til grundvandet udenom kloaksystemet.

,  Taler vi stor skala er vort bidrag på offentlige rensningsanlæg også en del af det samlede spildevandsområde.

Både nedefra og fra siden …

Den stadigt stigende mængde regnvand påkalder sig bygningsejernes fokus på kælderisolering (fugtisolering og fugtstop).

Løsningen findes i mange tilfælde ved fler dimensionel behandling mod de respektive årsager.

 1. Opstigende grundfugt i murværk
 2. Vand op gennem gulv
 3. Kuldebro og kondensproblemer
 4. Vand trænger gennem kælderydervæg
 5. Vand ind i revner og støbeskel

Vores eksperter vejleder om, hvilken behandlingsmetode, der vil være den bedste, for at sikre mod at skaderne udvikler sig til råd og skimmel.

Langsigtede kloakløsninger

Vi tilbyder rådgivning, planlægning og udførelse i forbindelse spildevandsprojekter for private og offentlige spildevandsforsyninger. Koordinering med fremmede ledningsejere og andre interessenter er en naturlig del af ydelsen.

Anlæggene omfatter: separat kloakering af private og offentlige anlæg, detailkloakering og offentlige byggemodninger og sommerhusområder, kloakering i det åbne land med tryksatte systemer inkl. pumpestationer, nedsivningsanlæg, større afskærende ledningsanlæg med pumpestationer, etablering af regnvandsbassiner, renovering af eksisterende regnvandsbassiner med tilhørende drifts- og vedligeholdelsesmanual. Til stadighed søger vi at skabe velfungerende anlæg, der samtidigt lever op til de bedste miljøtekniske løsninger.

TV inspektion ….

Vores samarbejdspartnere

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.

B2B RÅDGIVNING

Står man med konkrete udfordringer, som af én eller flere årsager haster eller virker uoverskuelige, så er vores eksperter klar til at hjælpe med rådgivning til en løsning. Kontakt os gerne telefonisk eller gennem formularen nedenfor. Vi bestræber os på at vende tilbage inden 24 timer.

  FORNAVN *

  EFTERNAVN *

  EMAIL ADRESSE *

  TELEFON NR.

  EMNE

  HVAD KAN VI HJÆLPE MED?